วิเคราะห์หวย จากดวงดาว

          วิเคราะห์หวย จากดวงดาว เคยสังเกตไหม ทำไมเวลาเราออกไปไหนบางครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง ทำไมเราเจอแต่ทะเบียนรถเลขตัวเดียวกัน พอผ่านไปอีกช่วงเวลาหนึ่งก็เจอแต่เลขตัวเดียวกันมีติดอยู่บ้างที่ท้ายรถ เช่น เจอเลข 5 อาจจะมี 15 บ้าง 353 บ้าง ตัวเลขมีผลมาจากการเรียงตัวของดวงดาวในช่วงเวลานั้นเกี่ยวกับตำแหน่งและมุมซึ่งส่งผลกระทบต่อโลก

สมัครสมาชิก

วิเคราะห์หวย จากดวงดาว แม่นยำที่สุด

          การศึกษาโหราศาสตร์กับตัวเลข มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ การวิเคราะห์หวยนั้นส่วนใหญ่จะใช้หลักของวิชาโหราศาสตร์มาเป็นตัวหลักในการวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิเคราะห์จะนำเอาความเคลื่อนไหวของดวงดาวในช่วงวันและเวลาที่ออสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวตั้งแล้วคำนวณออกมาเป็นตัวเลข

          สำหรับการคำนวณหวยตามหลักโหราศาสตร์ไทย ให้นำดวงชะตาโหราศาสตร์ไทย ณ วันเวลาออกด้วยเวลาท้องถิ่น ณ เส้นแลตติจูตที่ 13 องศา 46 ลิปดา เหนือ-ลองติจูตที่ 100 องศา 35 ลิปดาตะวันออก อันเป็นที่ตั้งของกองสลาก (หากฉลากออกที่ต่างจังหวัดจะต้องลบด้วยเวลาท้องถิ่น) แล้วคิดตามเวลาอาทิตย์อุทัย เพื่อหาสมผุสอันแน่นอนของลัคนา แล้วเอาสมผุสของลัคนานั้น ไปหาทวาทศางศ์ของลัคนาอีกครั้งหนึ่ง

          บางท่านอาจจะชอบและอยากลองดู เผื่ออาจจะรวยขึ้นมาบ้าง ทุกอย่างว่าไปตามสูตร แต่สูตรนี้ลองทำ เทียบย้อนหลังดูก็มีความแม่นยำมากกว่า 70% ถ้าหากระบุเวลาที่หวยออก สถานที่หวยออก ได้ถูกต้อง เพราะเวลาและสถานที่สำคัญมาก หากเวลาผิด ตำแหน่งลัคนา ทวาทศางศ์ของลัคนา และตนุเศษทวาทศางศ์ ก็จะผิดไปด้วย?

          จะว่าไปแล้วอิทธิพลของดวงดาวจะถูกต้องแม่นยำแค่ไหน เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักแสวงโชคที่ควรจะจดจำไว้ก็คือการซื้อหวยเป็นการพนัน มันย่อมมีทั้งได้และเสีย จึงควรจะลงทุนแต่พอเหมาะ ขอให้ใช้วิจารณญาณในการซื้อ อย่าทุ่มซื้อมากจนหมดตัว ทุกอย่างล้วนอนิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรแน่นอน

          เงินทองเป็นของหายาก ไม่อยากให้สมาชิกต้องเสียไปกับมิจฉาชีพทุกวันที่หากินบนความดิ้นรนของคนอื่น ต้องดูก่อนว่าเขาใช้หลักการอะไรวิเคราะห์และเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

วิธีหาเลขเด็ดตามหลักโหราศาสตร์

          การยึดหลักดวงดาวทางโหราศาสตร์ เป็นหลักหาตัวเลขเด็ดนั้น ท่านต้องศึกษาวิชาโหราศาสตร์ให้พอเข้าใจเสียก่อน จึงจะคิดได้มิฉะนั้นแล้วก็จะทำไม่ได้ ก็มีหลายวิธีแล้วนำมาพิจารณารวมกัน หาตัวเลขที่เหมือนกันแล้วจึงหยิบออกมา ถ้าหยิบพลาดก็เหลวอีกตามเคย อย่างไรก็ดี การเสี่ยงโชคนั้นจะถือเอาหลักแน่นอนไม่ได้ ถ้าแน่นอนแล้วไม่เรียกว่าการเสี่ยง แต่การเสี่ยงคือวิธีที่ใช้เดาหรือคาดคะเนนั่นเอง

          ดูจะเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับท่านที่ไม่เคยศึกษามาก่อน ดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วว่าดวงดาวต่างๆ มีเลขประจำดวงดาว นั้น ได้แก่

วิธีหาเลขเด็ดตามหลักโหราศาสตร์

 • หาจากดวงจันทร์ผ่าน
 • หาจากดาวเข้า คือ ดาวโยกย้ายประจำเดือนนั้นๆ
 • หาจากดวงดาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกัน

เลขประจำดวงดาว

 • อาทิตย์ เลข 1
 • จันทร์ เลข 2
 • อังคาร เลข 3
 • พุทธ เลข 4
 • พฤหัส เลข 5
 • ศุกร์ เลข 6
 • เสาร์ เลข 7
 • ราหู เลข 8
 • พระเกตุ เลข 9
 • มฤตยู เลข 0

สูตรหรือกฎที่สามารถวิเคราะห์ได้มี ดังนี้

          1. ค่า % ของตัวเลข เลขที่ออกมักจะประกอบด้วยค่าที่สูงสุด และต่ำสุดเสมอ
          2. ค่า % ของตัวเลขที่เหมือนกัน คือ มีค่าระยะห่างเป็น 0 มีโอกาสออกเลขนั้นสูง (ดาวอยู่ใกล้กันตัวเลขคู่นั้นจึงมีโอกาสออกตัวใดตัวหนึ่งแต่ไม่ออกทั้งสองตัวพร้อมกัน) ตัวอย่าง เช่น 1 = 5.21843 และ 5 = 5.21843 ค่าระยะห่างเป็น 0 ดังนั้นเลขที่น่าจะออกแน่นอน ก็คือ 1 และ 5 ซึ่งต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ ด้วยต่อไป
          3. ค่า % ของตัวเลขที่มีค่าใกล้เคียงกันหลายตัวจะมีอิทธิพลสูง ทำให้เลขที่ออกจะอยู่ในกลุ่มนั้นๆ เสมอ เช่น ค่า % ที่ใกล้เคียงกันได้แต่ 1 = 0.587512, 7 = 0.698415 และ 9 = 0.854514 ซึ่งมีค่าระยะความห่างใกล้เคียงกัน เลขที่ออกก็มีโอกาสออกอยู่ในกลุ่มนี้มาก คือ 179 มีโอกาสออกได้ไม่เกิน 2 ตัว ไม่ว่าจะมีเลขอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกันมากแค่ไหนก็ตาม
          4. ค่าองศาที่อยู่ใกล้ลัคนามากที่สุดมักจะออก (และมักจะออกล่างเสมอ)
          5. ค่าองศาที่เหมือนกันมีโอกาสออกเช่นเดียวกันกับค่า % ที่เหมือนกัน
          6. ค่าองศาที่ใกล้เคียง 180 มากที่สุดมีโอกาสออกมากขึ้นด้วย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเลขในช่อง % ของตัวเลขถ้ามีค่ามากก็มีโอกาสออกมาก
          7. ตัวเลขในช่อง % และในช่ององศาเลขมีความสัมพันธ์กันต้องดูประกอบกันว่าเลขตัวใดตรงเข้ากับกฎที่กล่าวมามากที่สุด
          8. ค่าระยะห่างทั้งสองช่องได้แก่ ระยะห่างระหว่าง % และ ระยะห่างระหว่างองศามีวิธีดูเหมือนกัน

ค่า % ของเลข เรียงจากน้อยไปหามาก

5 = .9707652
6 = 1.065145
3 = 1.080147
9 = 1.369472
4 = 3.485929
7 = 3.834522
2 = 7.669045
8 = 7.669045
0 = 15.33809
1 = 57.51784

ค่าระยะห่างระหว่าง % ของตัวเลข เรียงจากน้อยไปหามาก

7 = 0 คือเลข 28
2 = 1.500201E-02 คือเลข 63
1 = 9.437996E-02 คือเลข 56
3 = .2893252 คือเลข 39
5 = .348593 คือเลข 47
4 = 2.116457 คือเลข 94
6 = 3.834522 คือเลข 72
8 = 7.669045 คือเลข 80
9 = 42.17975 คือเลข 01

ค่าองศาของเลขที่อยู่ใกล้กับลัคนา เรียงจากน้อยไปหามาก

9 = 23
5 = 28
7 = 85
3 = 94
2 = 98
8 = 98
6 = 112
4 = 137
1 = 159
0 = 166

ค่าระยะห่างระหว่างองศาของตัวเลขที่อยู่ใกล้กับลัคนา เรียงจากน้อยไปหามาก

5 = 0 คือเลข 28
4 = 4 คือเลข 32
1 = 5 คือเลข 95
9 = 7 คือเลข 10
3 = 9 คือเลข 73
6 = 14 คือเลข 86
8 = 22 คือเลข 41
7 = 25 คือเลข 64
2 = 57 คือเลข 57

          เมื่อสามารถหาได้ว่า เลขใดคือเลขที่มีโอกาสออกมากก็คัดออกมา ถ้าตัวเลขใดมีกำลังมากที่สุด (ถูกตามกฎหลายข้อ) เลขนั้นมากจะออกเลขสองตัว ส่วนเลขท้ายสามตัวมักจะเป็นเลขที่มีกำลังลองลงไป ซึ่งสามารถทดลองและวิเคราะห์ดูได้จากงวดเก่าๆ ที่เลขออกผ่านๆ มา สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

แนวคิดและวิธีการทำงานของโปรแกรมอย่างคราวๆ

          แนวคิดของโปรแกรม เกิดจากความอยากพิสูจน์ว่าอิทธิพลของดวงดาวมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวเลขหวยหรือไม่ ซึ่งในทางโหราศาสตร์สามารถชี้ชัดเลขที่น่าจะออกได้แต่ก็ยังไม่แม่นยำนัก ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าถ้าสามารถถอดกฎของระบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขหวยกับดวงดาวออกมาได้ ก็สามารถรู้เลขที่จะออกล่วงหน้าได้ ซึ่งจากผลการทดลองที่ผ่านมา ก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะโอกาสที่เลขจะไม่อยู่ในกฎนั้นมีโอกาสน้อยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะยังไม่สามารถถอดกฎหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องและละเอียด แต่ผลที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

การทำงานของโปรแกรม

          นำองศาของดาวแต่ละดวงมาทำการหาค่าระยะห่างระหว่างดวงดาว ซึ่งค่าที่ได้จะออกมาไม่เกิน 180 องศา แล้วทำการหาว่าดาวแต่ละดวงคู่ใดที่ทำมุมกันได้ใกล้เคียงอยู่ในระหว่าง 90 และ 180 องศา และนำมาหาค่าน้ำหนักของเลขที่เป็นในวันและเวลานั้นออกมาเป็น %

          อาจจะเข้าใจยากนะคะ ป้าเพียงได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจเท่านั้นทุกอย่างต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล


SiamRuay ขายหวยออนไลน์ ราคาดีที่สุด อัตราจ่ายสูงที่สุด หวยรัฐบาล หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น หวยมาเลย์ ซื้อหวยกับเราวันนี้สมัครสมาชิกฟรี เข้า กลุ่มหวยเลขเด็ดฟรี ซื้อหวยผ่านมือถือได้ง่าย ๆ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ หวยยี่กี จ่ายแพงที่สุด บาทละ 850 บาท และยังมีเกมได้เงินจริง เล่นง่าย ๆ ได้เงินจริง เกมหัวก้อย เกมเป่ายิงฉุบ เกมสูงต่ำ.