หวยบนดิน

          หวยบนดิน เป็นหวยที่ถูกกฎหมาย และจัดจำหน่ายโดยรัฐบาลเอง ทุกท่านทราบกันหรือไม่ ในประเทศไทยเราเคยมีด้วย? แล้วมีในสมัยใดจัดจำหน่ายอยู่ที่ราคาเท่าไร และมีอัตราจ่ายเท่าไร วันนี้เราจะมาพาท่านไปรู้กัน

สมัครสมาชิก

จุดเริ่มต้น หวยบนดิน

          ย้อนกลับไปเมื่อปี  พ.ศ. 2546  รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) ได้มีมติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ที่มาในชื่อโครงการจำหน่าย “สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว” หรือ “หวยบนดิน” เพิ่มเติมจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบเดิม
          โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำ หวยใต้ดิน ซึ่งผิดกฎหมาย มาผ่านกระบวนการทางกฎหมาย และปรับปรุงให้เป็นของรัฐบาล อีกทั้งยังกวาดล้างเจ้ามือหวยใต้ดิน และนำรายได้ไปสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ

อัตราจ่ายสลากบนดิน

 • 2 ตัว 55 บาท
 • 3 ตัว 400 บาท

ราคาจำหน่ายสลากบนดิน

 • ชนิดราคา 20 บาท
 • ชนิดราคา 50 บาท
 • ชนิดราคา 100 บาท

          หวยบนดิน เป็นนโยบายที่ถูกใจชาวบ้าน เพราะพวกเขารู้สึกเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ซึ่งเป็นพื้นฐานความคิดของคนจน ไม่เหมือนกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่คนขายเอาเปรียบจากการขายเกินราคา หรือหวยล็อก ที่มีการจ่ายกันเพียงแค่ครึ่งราคาของหวยใต้ดิน และการจ่ายรางวัลของหวยใต้ดินก่อนหน้านั้นมีความไม่แน่นอนสูง

          คุณูปการของหวยบนดิน ทำให้จำนวนเงินการซื้อสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว แซงหน้าเงินค่าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในปีแรกที่เปิดขาย และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีต่อๆ มา ทำให้การเล่นหวยใต้ดินน้อยลง และขนาดของธุรกิจหวยใต้ดิน ลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด

จุดสิ้นสุด หวยบนดิน

          หลังการยึดอำนาจรัฐบาลโดยคณะมนตรีเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) รัฐบาลชั่วคราวของยุค พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ประกาศยกเลิกหวยบนดิน เมื่อปี พ.ศ. 2549 เพราะเห็นว่าการออกหวยบนดิน น่าจะเข้าข่าย พ.ร.บ. การพนันมากกว่า มีการดำเนินการเข้าข่ายสลากกินรวบ(สลากชนิดที่ขายเป็นการเสี่ยงโชค โดยผู้ซื้อกรอกเลขที่ต้องการลงบนสลาก) ไม่ใช่สลากกินแบ่ง(มีเลขพิมพ์ลงไปแล้ว) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกสลากกินรวบ โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ศาลได้ตัดสินคดีหวยบนดินโดยองค์คณะมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า มติ ครม.ในการอนุมัติให้ หวยบนดิน เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานสลากกินแบ่งฯ หวยบนดิน เริ่มออกรางวัลตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 จนถึงงวด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 รวมทั้งสิ้น 80 งวด เป็นอันต้องปิดฉากลงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เงินที่ได้จากหวยบนดินเอาไปทำอะไร?

 • ทุนการศึกษาเด็กโครงการเขียนเรียงความ งวดที่ 1 – 125,000,000.00 บาท
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ – 35,500,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาเด็กโครงการเขียนเรียงความ งวดที่ 2 – 400,590,000.00 บาท
 • โครงการอ่าน เขียน เรียน เที่ยว – 10,000,000.00 บาท
 • โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) – 50,113,732.00 บาท
 • โครงการเสริมความรู้และสร้างรายได้นักเรียนในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน – 10,000,000.00 บาท
 • โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ – 600,000.00 บาท
 • โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ – 289,626,730.00 บาท
 • โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ – 195,072,737.00 บาท
 • โครงการทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 1 – 773,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาเด็กโครงการเขียนเรียงความ งวดที่ 3 – 402,519,000.00 บาท
 • โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” – 446,469,420.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย – 2,000,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย – 470,227,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่ศึกษา ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย – 11,340,000.00 บาท
 • โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส – 402,519,000.00 บาท
 • โครงการประชาสัมพันธ์งานและพัฒนายุทธศาสตร์ สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส – 31,000,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาบุตรธิดาอาสาสมัครสาธารณสุข – 2,000,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้ทำประโยชน์แก่สังคมและราชการ – 526,221,000.00 บาท
 • พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในส่วนของต่างจังหวัด – 600,000.00 บาท
 • โครงการทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 1 (1 อำเภอ 1 ทุน) – 186,297,575.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย – 1,691,773,173.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย – 8,950,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา – 4,521,067.00 บาท
 • ทุนการศึกษาของนักเรียนระดับอุดมศึกษา – 276,360,892.00 บาท
 • ทุนการศึกษาของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ – 3,463,308.00 บาท
 • โครงการบัณฑิตเพื่อความมั่นคง – 1,374,000.00 บาท
 • โครงการแก้ไขปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กด้อยโอกาส – 49,700,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อยแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน – 120,348,960.00 บาท
 • ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน – 798,499,960.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย งวดที่ 3 – 852,584,110.00 บาท
 • โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส – 9,496,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและราชการ – 317,355,680.00 บาท
 • โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” – 91,227,307.00 บาท
 • โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” – 9,778,067.00 บาท
 • โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” – 3,463,308.00 บาท
 • โครงการแก้ไขปัญหาเด็กพิการ เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ – 19,102,290.00 บาท
 • ค่าใช้จ่ายจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548 – 35,000,000.00 บาท
 • ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำเดือนกันยายน 2548 – 385,091,348.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่ศึกษา ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย – 3,024,000.00 บาท
 • โครงการ “โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก” – 2,424,114.00 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 – 44,065,000.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย งวดที่ 1 สำหรับทุนการศึกษาปี 2548 – 1,590,320,300.00 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและราชการ งวดที่ 1 สำหรับทุนการศึกษาปี 2548 – 606,667,840.00 บาท
 • ทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา – 4,513,391.00 บาท
 • ทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา – 273,437,422.29 บาท
 • โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 ปี 2549 – 88,013,264.50 บาท
 • ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและราชการ งวดที่ 2 สำหรับทุนการศึกษาปี 2548 – 2,170,034,540.00 บาท

SiamRuay ขายหวยออนไลน์ ราคาดีที่สุด อัตราจ่ายสูงที่สุด หวยรัฐบาล หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น หวยมาเลย์ ซื้อหวยกับเราวันนี้สมัครสมาชิกฟรี เข้า กลุ่มหวยเลขเด็ดฟรี ซื้อหวยผ่านมือถือได้ง่าย ๆ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ หวยยี่กี จ่ายแพงที่สุด บาทละ 850 บาท และยังมีเกมได้เงินจริง เล่นง่าย ๆ ได้เงินจริง เกมหัวก้อย เกมเป่ายิงฉุบ เกมสูงต่ำ.